Bullerplank / bullerskydd

Ett riktigt bra bullerskydd dämpar oljuden ordentligt och ger både minskad stress och ökat lugn, men det är mycket att tänka på när det gäller bullerplank. Placeringen är oerhört viktigt för att få full effekt, och det är också av högsta vikt att planket är absolut tätt. Det får inte finnas några springor där ljud kan tränga igenom, och det gäller även i marknivå. Planket måste också byggas så att det klarar vind och dåligt väder, eftersom den täta konstruktionen också blir ett vindfång, så gjutningen av stolparna är A och O.

Impregnerat, målat, OrganoWood eller glas

Bullerskydd kan se ut på många sätt och på senare år har designen gått fort framåt när det gäller bullerplank. Det som förut många gånger bara handlade om rent praktiska funktioner har idag blivit till en tydlig designmarkör och man leker ofta med olika höjder, utsmyckningar eller detaljer i glas eller stål. Det blir också allt vanligare med miljötänk kring byggandet. OrganoWood® är ett alternativ till traditionellt tryckimpregnerat virke som inte innehåller biocider, tungmetaller eller andra farliga ämnen. OrganoWoods träskyddsprodukter var de första träskyddsprodukterna i Sverige att tilldelas Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning ”Bra miljöval”.

Plank av moduler - eller för platsbyggnad

Bullerskydd kräver så gott som alltid bygglov, eftersom de byggs täta och i högre höjder än staket. Innan du börjar planera för ett bullerplank är det därför bra att ringa till din kommun och höra dig för hur reglerna ser ut på den aktuella platsen. I vår e-handel finns sedan flera modeller av bullerplank att titta på och beställa. För hemmabyggaren är ofta moduler ett bra alternativ som går lätt att montera utan lyfthjälp, men vi har också ett stort sortiment av modeller som vi platsbygger.

Vi monterar bullerskyddet

Vi monterar små och stora bullerskydd åt privatpersoner, företag och kommuner. Vi har ett stort sortiment av färdiga modeller men kan också bygga efter andra behov och önskemål.