Bygga staket

Att bygga staket kräver inte någon särskild kunskap men kan vara tungt och det är ofta bra att vara fler än en som bygger. Oavsett om du ska bygga staket, spaljé eller plank, eller montera stängsel eller smidsstaket, så är markarbetet en viktig del. Om du ska gjuta ditt staket behöver du vara noga med att göra det på tjälfritt djup så att du inte får problem när marken rör sig efter kallare temperaturer.

Tydliga montageanvisningar

Om du köper staket eller stängsel från oss så hjälper vi dig gärna med tips och råd kring montaget. Vi har monteringsanvisningar för alla produkter så att du kan följa anvisningarna punkt för punkt när du ska montera stängsel eller bygga staket.

Montage av staket och grind

Vi monterar staketet åt dig

Skandinaviska Områdesskydd monterar alla typer av områdesskydd åt privatpersoner, företag, kommuner och föreningar i hela Sverige. Vi står för kvalitet, flexibilitet och kundfokus: vi jobbar alltid med fasta priser och monterar bara med det bästa materialet, efter dina behov.

Snabba offerter och effektiva montage

Att montera områdesskydd är ofta ett tungt jobb som kräver både styrka och noggrannhet. En stor del av arbetet handlar om förarbete - att preparera marken och att gjuta för stadiga stolpar. Vi arbetar i montageteam om två personer för största effektivitet, och har lokala montageteam på flera platser i lander för så korta ledtider som möjligt.

Bygglov?

Hur är det egentligen med bygglov för staket och plank? Det skiljer sig för den första åt mellan just staket och plank, men också mellan olika kommuner. 

När det handlar om låga staket runt huset är reglerna enkla – det är tillåtet att bygga staket och plank som är max 110 cm höga. För högre byggnationer gäller andra regler och det handlar inte bara om höjden på staketet utan också om genomsikten: du får utan bygglov bygga staket och spaljéer som har minst 50% genomsikt, även om de är högre än 110 cm. För att vara på den säkra sidan rekommenderar vi att kontakta stadsarkitektkontoret/byggnadsnämnden i din hemkommun.

Var får jag bygga?

Generellt gäller att du får bygga ett lägre staket var som helst på en tomt som du äger själv. Du behöver inte ha tillstånd från dina grannar, men självklart rekommenderar vi alltid att du ändå kommer överens med dem. Kom också ihåg att TOMTGRÄNSEN är både din och din grannes, och om du bygger på tomtgränsen är ni båda underhållsskyldiga. Då kan ett avtal vara på sin plats för att förtydliga ansvaret, även ifall du eller grannen flyttar.

Läs Boverkets regler om bygglov här!

Bygglovsregler i korthet

  • I anslutning till bostadshus får man utan bygglov sätta upp plank eller murar som är högst 1,8 m höga. De får inte sträcka sig mer än 3 m utanför huset och avståndet till tomtgränsen måste vara minst 4,5 m. 
  • För vanliga staket finns inga centrala bestämmelser och det är i princip tillåtet att sätta upp staket längs tomtgränsen. Tänk dock på att du måste kunna underhålla ditt staket från din egen tomt - då har inte automatiskt tillstånd att till exempel måla ditt staket om du behöver stå på din grannes tomt. Kontrollera för säkerhets skull med din kommunala byggnadsnämnd!
  • Den som vill bygga mur eller plank närmare än 4,5 m behöver grannes tillåtelse. Om ni inte kommer överens kan man få en prövning hos kommunens byggnadsnämnd.
  • Lokala bestämmelser kan finnas som med hänsyn till kända viltstråk förbjuder byggande av staket. På vissa platser som t ex strandskyddsområden kan bygglov gälla för alla staket.
  • Utanför detaljplanerat område och samlad bebyggelse är det fritt fram att sätta upp murar och plank i omedelbar anslutning till bostadshuset.